TipSomeren TipSomeren TipSomeren

Uw mening over Someren Aanmelden

11-02-2020

Carnaval

Onderzoek onder de inwoners van Someren over carnaval

'Carnaval aan verandering onderhevig'

SOMEREN – Met het groteske carnavalsfeest voor de deur, besloten we de respondenten van Tipsomeren eens aan de tand te voelen over carnaval. Opvallend is dat meer dan de helft van de respondenten (57 procent) geen carnaval viert. 207 panelleden deden mee aan het onderzoek.

Op de vraag of men lid is van een carnavalsvereniging antwoordt 84 procent van de ondervraagden nee. 16 procent is wel lid. 32 procent van de respondenten geeft aan carnaval te gaan vieren, 10 procent weet het nog niet, 57 procent gaat geen carnaval vieren. Bijna driekwart van de carnavalsvierders blijft in Someren, 10 procent gaat naar Lierop, 28 procent gaat naar een ander dorp of andere stad buiten Someren en 10 procent weet het nog niet. Hoeveel dagen er carnaval gevierd wordt, loopt nogal uiteen. 12 procent van de geënquêteerden gaat één dag, iets meer dan een kwart procent gaat twee dagen, 13 procent gaat drie dagen en 28 procent gaat vier dagen. Tevens zijn er twijfelaars die nog geen besluit hebben genomen. Van de mensen die dit jaar geen carnaval vieren geeft 63 procent  aan niet van carnaval te houden, 15 procent is dit jaar op vakantie, 9 procent moet 'gewoon' werken, een kwart heeft een andere reden om dit jaar geen carnaval te vieren. De leeftijd is een van de meest genoemde ‘andere redenen’. "Wij zijn inmiddels op een leeftijd dat het wel goed is zo", aldus één van de ondervraagden.

Geld
Op de vraag hoeveel geld de carnavalsvierder gemiddeld aan carnaval besteedt, met inbegrepen de kleding, eten, drinken en dergelijke is 100 tot 150 euro het meest genoemde bedrag, een kwart vindt dat een prima bedrag. 16 procent antwoordt 200 tot 250 euro en nog eens 15 procent verwacht 300 euro of meer uit te geven. Er is ook een kleine groep die het nog rustiger aan doet: 12 procent houdt het tussen de 50 en 100 euro. 

Negatief veranderd
Carnaval is aan verandering onderhevig volgens de respondenten van Tipsomeren. Iets minder dan de helft van de geënquêteerden vindt dat carnaval in negatieve zin veranderd is ten opzichte van jaren geleden. 18 procent van de respondenten viert nog altijd hetzelfde carnaval. “Er vieren steeds minder mensen carnaval, waardoor de sfeer in het dorp minder uitbundig is geworden. Er worden succesvolle activiteiten geschrapt en vervangen, waardoor juist de mensen die deelnamen aan die activiteiten besluiten om dan maar geen carnaval meer te gaan vieren”, geeft één van de respondenten aan die de verandering negatief vindt. Een van de respondenten die carnaval hetzelfde viert als voorheen, vertelt: “Ik denk dat carnaval nog steeds hetzelfde is: drinken en vermaak. Hoewel er meer 'buitencarnaval' is dan vroeger, toen hing het vooral in de kroeg. Carnaval is actiever geworden en dat is een goede zaak. Misschien is dat zelfs te optimaliseren.” Het Kloenk festival wordt genoemd als positieve verandering.

Prinses
Op de vraag of de tijd rijp is voor een prinses carnaval antwoordt veertig procent neutraal. 33 procent is het er mee eens, 15 procent is het met de stelling oneens. “De prinses (vrouw van de prins) telt niet volledig mee. Alles draait om de prins, terwijl de prinses in mijn ogen even belangrijk is”, vindt één van de respondenten. “Zoals ook elders in deze discussie, het gaat niet om de sexe maar om de kwaliteiten, de uitstraling en de inzet van de betreffende persoon”, vindt een ander. “Ook al ben ik een vrouw, heb ik geen behoefte aan een vrouw als prins”, geeft een ander aan. 

Vasten of niet?
Vanuit vroeger vasten katholieken de 46 dagen na de carnaval, met uitzondering van de 6 zondagen. Tijdens het vasten eten en drinken ze bepaalde spijzen en dranken niet. Tevens kunnen ze zich onthouden van luxe dingen. Het merendeel is niet van plan om te gaan vasten na de carnaval, 65 procent is het met de stelling ‘Na de carnaval is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’ oneens. Een kwart antwoordt neutraal en 8 procent vindt het na de carnaval wel tijd om te vasten. “Dat mis ik in de tegenwoordige wereld: iedereen wil de lusten, maar niemand de lasten. En ik vind dat het ene niet kan zonder het andere”, zegt één van de respondenten. “Ik let altijd al op mijn voeding en gezondheid. Daarnaast heb ik afstand genomen van het katholieke geloof, dus ik doe er niet aan mee”, is de reactie van een ander. Op de vraag of de respondenten nog tips hebben aan alle organisatoren van de carnaval wordt betere samenwerking enkele keren genoemd en ook het beter afstemmen van de activiteiten op elkaar, zodat het niet overal tegelijk te doen is. Andere tips die voorbij kwamen: “Centraal houden die boel; één carnavalsvereniging per dorp”, “Maak het bier goedkoper”, “Mik op één dag volle bak, anders heb je vier dagen slappe hap”. 

 

(Tekst: Kristie Raaijmakers, Het Contact van Someren)


Download resultaten